Copyright 2018 - BIURO RACHUNKOWE MOBIS 54-142 Wrocław ul. Dokerska 32

Klasyfikacja dokumentów księgowych

Kryterium klasyfikacji dokumentów 

Grupy dokumentów

1) według podstawy sporządzania dokumentów

- pierwotne (źródłowe), wystawione na podstawie zaistniałych operacji gospodarczych, np.: asygnaty kasowe(KP, KW), karty pracy, dokumenty magazynowe (Pz, Rw, Pw, Wz), itp.

- wtórne (zbiorcze), wystawione na podstawie dokumentów pierwotnych, np.: raporty kasowe, listy płac, rozdzielniki zużycia materiałów, itp.

2) w zależności od jednostek wystawiających dokumenty

- własne, wystawione przez komórki organizacyjne jednostki gospodarczej, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, asygnaty kasowe, listy płac, polecenia księgowania, noty odsetkowe wystawione odbiorcom, itp.

- obce, wystawione przez komórki organizacyjne innych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki zakupu, noty odsetkowe otrzymane od dostawcy, wyciągi bankowe, itp.

3) ze względu na przeznaczenie dokumenty własne dzielimy na:

- zewnętrzne, wystawione dla obcych jednostek, np.: faktury VAT lub rachunki sprzedaży, noty odsetkowe, 

- wewnętrzne, wystawione na potrzeby własne jednostki, np.: polecenia księgowania, karty pracy, listy płac, dokumenty magazynowe, itp.

4) w zależności od rodzaju przedmiotu ewidencji księgowej

- kasowe, tj.: asygnaty kasowe, raporty kasowe, wnioski o zaliczkę;

- bankowe, tj.: wyciągi bankowe, polecenia przelewu, czeki rozrachunkowe;

- magazynowe, tj.: Pz, Pw, Rw, Wz, Mm, Zw;

- płacowe, tj.: karty pracy, listy płac;

- zakupu, tj.: faktury VAT lub rachunki;

- sprzedaży, tj.: faktury VAT lub rachunki;

 

Cennik usług biura rachunkowego MOBIS    PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ  - KSIĘGA HANDLOWA

Ilość dokumentów

 Księga handlowa, ZUS, reprezentacja przed US, ZUS, elektroniczne deklaracje podatkowe, JPK

od 1 do 20 dokumentów księgowych

600,00 zł

od 21 do 40 dokumentów księgowych

 800,00 zł

od 41 do 60 dokumentów księgowych

 1000,00 zł

od 61 do 100 dokumentów księgowych

1500,00 zł

od  101 do 200 dokumentów księgowych

2000,00 zł

Bilans roczny + sprawozdanie, opłata jednorazowa  2500,00 zł
Rodzaj  działania Dodatkowe opłaty miesięczne
deklaracje VAT EU 100,00 zł
deklaracje INTRASTAT 100,00 zł
formularze KRS, uchwały, opłata jednorazowa 200,00 zł
Umowa spółki + notariat, opłata jednorazowa 200,00 zł
Biuro wirtualne - aderes spółki 100,00 zł
 
 
SZYBKI KONTAKT Z BIUREM MOBIS tel. +48 602 371 810
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami