Kadry Płace

Firmy, które zatrudniają co najmniej jednego pracownika, muszą w prawidłowy sposób prowadzić dokumentację z zakresu kadr i płac. Wraz ze wzrostem liczby pracujących w przedsiębiorstwie osób zakres obsługi kadrowo-płacowej staje się bardziej rozbudowany i potrzeba doświadczenia w celu zapewnienia sprawnego jej przebiegu. Sporządzanie list płac to podstawowy obowiązek, ponieważ stanowi ona podstawę wypłaty wynagrodzeń.

Kadry, Płace
Umowa o pracę – ZUS, kadry i płace 45,00 zł/pracownik
Umowy cywilnoprawne (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)        40,00 zł/pracownik