Copyright 2019 - BIURO RACHUNKOWE MOBIS 54-142 Wrocław ul. Dokerska 32
  • .

  • 2

    „Kiedy mowa o nastawieniu, każdy z nas zobaczy to, co chce widzieć.”

  • 3

    KTO RANO WSTAJE TEMU PAN BÓG DAJE.

  • 4

    Niedaleko pada jabłko od jabłoni

JPK baner

Pomagamy spełnić wymagania wysyłania JPK_VAT. Nie czekaj zgłoś się już dzisiaj.

 

Mikroprzedsiębiorcy którzy od 1 stycznia 2018 roku po raz pierwszy zmierzą się z obowiązkową wysyłką JPK_VAT.

Kto jest mikroprzedsiębiorcą?

By zdefiniować status przedsiębiorcy warto sięgnąć do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 104 za mikroprzedsiębiorcę uważa się podmiot, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał dwa warunki. Po pierwsze, zatrudniał średniorocznie nie więcej niż 10 pracowników. Po drugie, osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły tej kwoty.

Jakie dane należy przesłać fiskusowi?
Przed wysyłką JPK każdy przedsiębiorca powinien przygotować dane identyfikujące podatnika. Dane przekazywane przez mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku dotyczyć będą ewidencji sprzedaży i zakupu JPK_VAT.

Co grozi za niedopilnowanie obowiązków?
Nieprzekazanie JPK na żądanie uprawnionych organów KAS jest zagrożone karą porządkową do 2800 zł. Również niewywiązanie się z obowiązku przekazania JPK VAT bez wezwania organu jest zagrożone karą grzywny za przestępstwo skarbowe.

Czy podatnik, który składa „zerową" deklarację VAT, ma obowiązek przesłania JPK_VAT?
Czynni/ aktywni podatnicy VAT mają zarazem obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT. W przypadku, gdy podatnik składa „zerową” deklarację VAT, konieczne jest wypełnienie nagłówka pliku JPK_VAT. Chodzi wówczas o dane umożliwiające identyfikację podmiotu.

SZYBKI KONTAKT Z BIUREM MOBIS tel. +48 602 371 810
Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami